Anatomia palpacyjna

 • Anatomia palpacyjna Ruch doda zdrowia

  Ruch doda zdrowia

  Co tak naprawdę daje nam wysiłek fizyczny, przez wielu znienawidzony, przez innych ukochany, a przez lekarzy polecany każdemu z nas? Już trzydzieści minut umiarkowanego wysiłku fizycznego ? a to ważne, bo wcale nie trzeba z siebie dawać maksimum, by osiągnąć maksimum korzyści ? wystarczy, by lepiej spać i pozbyć się kłopotów ze snem. O tym, […]

 • Anatomia palpacyjna Świeże powietrze zdrowe dla mózgu

  Świeże powietrze zdrowe dla mózgu

  Zdobywanie wiedzy podczas całej edukacji łączy się niezmiennie z koniecznością, kolokwialnie mówiąc, wtłoczenia sobie do głowy ogromnej niekiedy ilości wiedzy niezbędnej do zaliczenia klasówki, kartkówki, kolokwium? ten ogrom pojęć, dat i faktów często jest trudny do przyswojenia, ale jeszcze większym problemem jest zmotywowanie się do rozpoczęcia maratonu mającego przybliżyć nas do zaliczenia danego przedmiotu. Wielu […]

 • Anatomia palpacyjna Leki dzialajace na krew

  Leki dzialajace na krew

  Skazy krwotoczne naczyniowe spowodowane są bądź wrodzonymi zaburzeniami budowy naczyń (np. choroba Rendu-Oslera-Webera, zespół Ehlersa-Danlosa), bądź zwiększeniem kruchości i przepuszczalności naczyń w wieku starczym, w przebiegu gnilca, chorób zakaźnych, amyloidozy, małopłytkowości, zespołu Schónlein-Henocha. Istnieje wiele leków tzw. hemostatycznych stosowanych w leczeniu skaz krwotocznych naczyniowych. Działanie hemostatyczne większości z nich jest jednak niewielkie lub/i nie w […]

 • Anatomia palpacyjna Pochodne fenotiazyny z pierscieniem piperydynowym

  Pochodne fenotiazyny z pierscieniem piperydynowym

  Grupa ta na ogół działa słabiej neuroleptycznie od leków należących do innych pochodnych fenotiazyny, powodując zarazem słabsze objawy niepożądane. Największe zastosowanie ma tiorydazyna, inne leki z tej grupy mają mniejsze znaczenie kliniczne. Tiorydazyna (Thioridazine, Thioridazin, Melleril) działa neuroleptycznie słabiej od chloropromazyny. Lek ten można stosować u chorych wykazujących reakcje depresyjne, nie nasila ich bowiem tak […]

 • Anatomia palpacyjna Preparaty przeciwtasiemcowe

  Preparaty przeciwtasiemcowe

  Wobec pojawienia się mało toksycznych i pewnie działających preparatów przeciw-tasiemcowych wycofano z lecznictwa w wielu krajach surowce roślinne zawierające pochodne floroglucyny: kłącze paprotnika (Rhizoma Filicis), kwiat koso (Flos Koso), kamala, jak również sporządzone z nich preparaty, np. Extractum Filicis maris lub preparaty substancji czynnych uzyskanych z kłączy paproci (kwas filiksowy, aspidynol), Aspidininolfilicinum oleo solutum i […]

 • Anatomia palpacyjna Przenikanie antybiotykow

  Przenikanie antybiotykow

  W wielu przypadkach przenikanie antybiotyków do krwi i tkanek jest wykładnikiem ich skuteczności leczniczej. Antybiotyki przenikają w różnym stopniu i z różną szybkością przez bariery biologiczne. Zależy to m.in. od fizykochemicznych właściwości leku i ód pH tkanek i krwi. Aktywna przeciwbakteryjnie jest tylko postać wolna antybiotyku, t.j. część antybiotyku, która w danej chwili nie jest […]

 • Anatomia palpacyjna Sole metali

  Sole metali

  Spośród soli metali wykazujących działanie ściągające na uwagę zasługują sole bizmutu: zasadowy salicylan bizmutawy (Bismuthum oxybenzoicum), zasadowy węglan bizmutawy (Bismuthum subcarbonicum), stosowany doustnie 3 razy dziennie po 0,5?l g, zasadowy galusan bizmutawy (Bismuthum subgallicum, Dermatol) ? poza działaniem ściągającym, wysuszającym działa słabo odkażająco, osłaniająco, oraz tribromo-fenolan bizmutawy (Bismuthum tribromphenylicum) działający odkażająco, ściągające, przeciwzapalnie. Wymienione sole […]

 • Anatomia palpacyjna Srodki przeciwrobacze

  Srodki przeciwrobacze

  Środki przeciwrobacze są przeważnie stosowane na czczo, aby uniknąć niepotrzebnego rozcieńczenia środka przez treść pokarmową. Mogą one jednak być podawane również i podczas posiłku lub po nim. Nie wymagają one na ogół specjalnego przygotowania, odpowiedniej diety, ani też stosowania środków przeczyszczających, np. związki piperazyno-we, chyba że istnieją ku temu wskazania i podanie środka przeczyszczającego staje […]

 • Anatomia palpacyjna Stymulacja podwzgorza

  Stymulacja podwzgorza

  Niektóre reakcje wywołane stymulacją podwzgórza (np. wzrost ciśnienia krwi) oraz agresywność są również hamowane, co dowodzi depresyjnego wpływu na struktury podwzgórza. Spadek temperatury ciała wiąże się również w pewnym stopniu z wpływem na podwzgórze. Pochodne fenotiazyny działają silnie przeciwwymiotnie w wyniku blokowania neuronów dopaminergicznych w obszarze chemorecepcyjnym opuszki. Hamują one wymiotne działanie apomorfiny i alkaloidów […]

 • Anatomia palpacyjna Tolerancja zaleznosc psychofizyczna zespol abstynencji

  Tolerancja zaleznosc psychofizyczna zespol abstynencji

  Definicje i hipotetyczne mechanizmy wymienionych zjawisk omówiono w części ogólnej. Przy długotrwałym stosowaniu lub nadużywaniu opiatów rozwija się tolerancja na leki tej grupy, z reguły o charakterze krzyżowym. Rozwój tolerancji jest nierównomierny dla poszczególnych składowych: szybko zmienia się skuteczność działania przeciwbólowego i euforyzującego, natomiast nieznacznie osłabia się działanie depresyjne na ośrodek oddechowy (stąd niebezpieczeństwo przedawkowania […]

 • Anatomia palpacyjna Usuwanie pasozytow

  Usuwanie pasozytow

  Nie należy usuwać pasożytów u osób osłabionych, w okresie zdrowienia, w krótkim czasie po ciężkiej chorobie. Przeciwwskazaniem do stosowania środków przeciwrobaczych jest ciąża, okres połogowy oraz choroba wrzodowa, zwłaszcza w okresie zaostrzenia. Stosowanie środków przeciwrobaczych o dużej nawet toksyczności jest dlatego możliwe, że przeważnie są one trudno i bardzo wolno wchłaniane z przewodu pokarmowego. Im […]

 • Anatomia palpacyjna Wlasciwosci kinin osoczowych

  Wlasciwosci kinin osoczowych

  Dziesięć razy silniej od histaminy rozszerzają naczynia krwionośne skóry, spojówek, mięśni prążkowanych, nerek, trzewi, mózgu, oraz naczynia wieńcowe. Działanie to jest spowodowane porażeniem mięśni gładkich naczyń, a jego skutkiem jest silne obniżenie ciśnienia krwi. Część tego działania naczyniowego jest wywołana uwalnianiem przez kininy osoczowe histaminy z komórek tucznych. Kininy zwiększają przepuszczalność włośniczek i powodują tworzenie […]